Tezler - Ödevler - Makaleler - Staj Raporları - Projeler > Bilgisayar

Bilgisayar bağlantı noktaları,seri iletişim noktaları,paralel bağlantı noktaları

(1/1)

ysrn:
BİLGİSAYARLARDA BAĞLANTI NOKTALARI (PORTS)

Bilgisayarın çevre bağlantıları olarak kullanılan printer (yazıcı), modem, fax... gibi cihazlar bilgisayarın arka bölümünde bulunan çıkış yuvaları ile bilgisayara bağlanırlar. Bu çıkış yuvalarına PORT veya SLOT  adı verilir. Bazı kayıtlarda genişleme yuvası olarak da adlandırılırlar. Bir bilgisayarda slot adedi ne kadar fazla ise o kadar çok cihazın aynı anda bilgisayara bağlanabileceğini gösterir. Bu özellik bilgisayarın tercih nedenlerinde mukayese kriterlerinden biridir. Bu genişleme yuvalarından bazıları bilgisayara yakın olan çevre bağlantıları için, bazıları ise bilgisayardan çok uzak olan çevre bağlantıları için kullanılırlar. Bu genişleme yuvalarına (çıkış portlarına) seri çıkış ve paralel çıkış portu denir. Başka bir deyişle genişleme yuvalarında bazıları seri bağlantıya müsait bazıları ise paralel bağlantıya müsait olarak yapılmıştır.

Şekil 1 (Bilgisayar Portlarının Anakart Üzerindeki Yerleşimi)
Kişisel Bilgisayarların (PC) bağlantı noktaları aslında girdi çıktı aygıtları değildir. Bağlantı noktaları PC ile çevre birimleri arasında bilgi taşır.

Bir bağlantı noktası iki farklı sistem arasında veri aktarımı yapmaktadır. Bilgisayarda bağlantı noktaları paralel veya seri veri iletişimi kullanırlar.


SERİ İLETİŞİM NOKTALARI (SERİ PORTS)

Seri bağlantı bir yazıcı veya modem cihazına bilgilerin bitler halinde gönderilmesini sağlar. Seri iletimde verilerin iletimi için sadece bir kanal kullanıldığı için bitler birbiri ardına veya seri halde gönderilir. Seri bağlantı bilgisayar ile bağlantı aracının arasıdaki mesafenin çok uzak olması halinde kullanılır. Örneğin Amerika’daki Colifornia Üniversitesi’ndeki bilgisayar ile Gazi Üniversitesi’ndeki bilgisayar arasında bir seri bağlantı mevcuttur. Seri iletimde gönderme hızı çok yavaştır. Fakat güvenli bir bilgi transferi sağlanmaktadır. 
Şekil 2 (Bilgisayarın Seri İletişim Portu)

Bilgisayarın diğer aygıtlarla veya bilgisayarlarla iletişim sağlamak amacıyla seri portu kullanması için bu aygıtların bilgisayarın çok uzağında bulunması gerekmemektedir. Mesela bilgisayarın hemen yanı başında bulunun bir printer (yazıcı)’ın bilgisayara bağlanması seri portla da yapılabilir. Fakat böyle bir bağlantı yapıldığında yazıcıya belirli bir sürede gönderilen veri miktarı yavaş olacağından yazıcının yazma hızı düşecektir. Seri portlara bağlanan bir diğer aygıt ise günümüz işletim sistemlerini ve programlarını en hızlı kullanmamızı sağlayan vazgeçemeyeceğimiz bir aygıt olan mouse (fare)’ lardır. Mouselar genellikle bilgisayarların seri iletişim portuna bağlanırlar.
Şekil 3(15 Bacaklı Seri Bağlantı Noktası)


Şekil 4 (Bilgisayarın Port Çıkışları (Dış Görünüşleri))

Bilgisayar seri iletişim noktalarından bilgileri gönderme biçimini AUX, COM1, COM2, COM3 ve COM4 olarak bilir. Bunlardan yardımcı sözcüğünün kısaltılmışı olan AUX (Auxiliary) ve COM1 bir nolu seri çıkış kanalını; COM2 iki  noluseri çıkış kanalını, COM3 üç nolu seri çıkış kanalını, COM4 ise dört nolu seri çıkış kanalını kontrol eder.

PARALEL BAĞLANTI NOKTALARI (PARALEL PORTS)

Paralel iletişimde birkaç bilgi biti (genellikle bir baytı oluşturan 8 bit) ayrı bir iletken üzerinden aynı anda gönderilir. Paralel bağlantıda bilgiler 8, 16, 32 ve 64 bitten oluşan gruplar halinde gönderilir. Paralel bağlantı, bilgisayara yakın olan mesafedeki bilgisayar cihazları için kullanılır. Örneğin bilgisayarın hemen yanı başındaki printer bilgisayarın paralel portuna bağlanır.
Şekil 5 (25 Bacaklı Paralel Bağlantı Noktası)
Paralel Bağlantı Noktası Şeması
------------------------------------
Not:   * Tezin tamamını indirebilmek için Gold üye olmanız gerekmektedir.
* Sizde Tez - Ödev gönderebilir Tezsitesi.com’u daha iyi yerlere taşıyabilirsiniz.
* Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Navigasyon

[0] Mesajlar